คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์โครงงานวิทยาศาาตร์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ในวันที่ 20 กันยายน 2563
คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการสัมภาษณ์โครงงานวิทยาศาาตร์ ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563
โดยสัมภาษณ์​นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวดที่ผ่านการคัดเลือกรอบออดิชั่นจากคลิปวิดิโอ ทั้งช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
บรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเข้มข้นแต่ยังคงมีความสนุกสนานเป็นกันเอง ผู้เข้าแข่งขันทุกคนเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีและมีความตั้งใจในการตอบคำถาม อีกทั้งยังได้ข้อแนะนำจากคณะกรรมการเพื่อนำไปพัฒนางานต่อไป

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 121 ครั้ง