Soft Opening SOS Proud & Premium

Category: sci-ข่าววิจัย

เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดตัว SCIENCE Proud & Premium ครั้งแรก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ Signature ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 SCIENCE Proud & Premium ผลิตภัณฑ์แรก คือ กาแฟ SOS Signature 101 และ 201 ☕️
โดยทีม อาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ ดร.สุนิตา แจ่มยวง และคณะ ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการ สมาคมผู้ปลูกกาแฟ และสถาบันชา / กาแฟ
แนวคิดหลักการ SOS 101 เป็นสัญลักษณ์แห่งความสะอาด เมื่อดื่มจะรู้รับถึงกาแฟบริสุทธิ์
ส่วน SOS 201 จะมี Signature เป็นกลิ่นดอกไม้และผลไม้ มีรสเปรี้ยวและชุ่มคอ
และ SCIENCE Proud & Premium อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง ซึ่งพัฒนาโดย อาจารย์ ดร. สาโรจน์ นิตย์แสวง ไซรัปสับปะรดที่ผลิตจากสับปะรดนางแลออแกนิก ประกอบด้วยน้ำตาลที่ผ่านการเปลี่ยนโครงสร้างด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้น โดยไซรัปสับปะรด  โดยไซรัปสัปปะรดนี้ได้นำไปผสมกับน้ำผึ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยภายใต้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยสามารถรับประทานได้หลากหลายวิธี เช่น ชงกับน้ำร้อน ชงกับชาแดง ผสมโซดา หรือสามารถราดบนฮันนี่โทสต์ได้

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 28 ครั้ง