กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวคิดการบริหารการทำงานแบบ Lean Office

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ทีมบริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ อาจารย์ ธันวา แก้วเกษ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สำนักวิชาการจัดการ ในการบรรยายเรื่อง แนวคิดการบริหารการทำงานแบบ Lean Office

ในการอบรมครั้งนี้ ทีมบริหารได้รับความรู้และแนวคิดการบริหารการทำงานแบบ Lean Office เป็นอย่างยิ่ง และสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรได้ต่อไป

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.ณรัฐ หัสชู สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ อาจารย์ ธันวา แก้วเกษ ที่มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 118 ครั้ง