Science Homecoming

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรม Science Homecoming เป็นการต้อนรับบัณฑิตสำนักวิชวิทยาศาสตร์ ที่ได้กลับมาเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในลานกิจกรรมในร่ม อาคาร พลเอก สำเภา ชูศรี เต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการพบปะกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ศิษย์และอาจารย์ พร้อมกับรับปะทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ พี่ๆบัณฑิตยังได้เล่าประสงการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในรั้วและนอกรั้วมหาวิทยาลัย ปิดท้ายงานด้วยการผูกข้อมือรับขวัญบัณฑิต

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 131 ครั้ง