ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
สาขาเคมีประยุกต์ MR. MOSES EGOH BETANGAH
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวพิชามญชุ์ ศรีสวัสดิ์
สาขาวิศวกรรมวัสดุ นายพงศธร ปัตถา 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 127 ครั้ง