ดร. อมร โอวาทวรกิจ เข้ารับโล่รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ดร. อมร โอวาทวรกิจ ตัวแทนคณะผู้วิจัยในโครงการ “การพัฒนาวิธีการสกัดสารสกัดสำคัญจากถังเช่าเพื่อใช้ในการผลิตแชมพูลดการหลุดร่วงของเส้นผม” ร่วมกับบริษัท เอ็มจี คอร์ดี โกลด์ จำกัด เข้ารับโล่รางวัลชมเชยในการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 จาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13
Research Administration Network Conference (RANC 2019)
หัวข้อ "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสวรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน" วันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, จังหวัดเชียงใหม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดี​อีกครั้งค่ะ
#MFUPride

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 102 ครั้ง