ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักวิจัยจาก มฟล. ได้รับเลือกเป็น ‘นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูง’

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 3 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ได้รับเลือกให้เป็น ‘นักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูง’  (Highly Cited Researchers) ตามที่ Web of Science Group ได้ประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงในสาขาต่างๆ ในระดับนานาชาติ โดยในสาขา Plant and Animal Science มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 3 คน ได้แก่ Prof. Dr. Kevin D. Hyde, Dr. Ruvishika S. Jayawardena และ ผศ.ดร.เอกชัย ชูเกียรติโรจน์ ได้รับเกียรติในครั้งนี้ ทั้งนี้การประกาศรายชื่อนักวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสำนักวิเคราะห์ข้อมูล Clarivate Analytics ในปีนี้มีนักวิจัยในประเทศไทยได้รับเลือกทั้งหมด 10 คน ข้อมูลเพิ่มเติม recognition.webofsciencegroup.com/awards/highly-cited/2019/

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 162 ครั้ง