สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน

Category: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน
- 30 บาท /ชั่วโมง
- ช่วงเวลา 8.00 - 16.00 น. โดยที่เวลาทำงานไม่ตรงกับเวลาในตารางเรียน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเหตุ: ผู้ที่สนใจต้องดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบของส่วนจัดหางาน ตาม Link: parttime.mfu.ac.th/student/parttime_form

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 449 ครั้ง