ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

Category: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

- สาขาเคมีประยุกต์

- สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

- สาขาวิศวกรรมวัสดุ

กำหนดการรับสมัคร: วันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2563

สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์: admission.mfu.ac.th

(ระบบรับสมัครจะเปิดอัตโนมัติในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.)

รายละเอียดประกาศรับสมัคร คลิก: bit.ly/397w1ig

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 273 ครั้ง