การนิเทศงานนักศึกษาปีนี้เราเริ่มที่พี่เพชร กับบริษัท ETA Thailand Co., LTD.

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

การนิเทศงานนักศึกษาปีนี้เราเริ่มที่พี่เพชร กับบริษัท ETA Thailand Co., LTD. ผู้ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกาชื่อดัง และพี่อบกับบริษัท Pigeon Industry Thailand Co.,LTD. ผู้ผลิตสินค้าสำหรับแม่และเด็ก

ทั้งสองแห่งให้ความเห็นเช่นเดียวกันเลยว่า ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงาน คือ ความสามารถในการปรับตัว (Adapability)

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 216 ครั้ง