ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงาน NAF-TRF Workshop on Nanocellulose 2019

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้วและคณะ ได้รับเชิญให้ร่วมบรรยายและแสดงผลงานในงาน NAF-TRF Workshop on Nanocellulose 2019 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-9 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ต จ.ชลบุรี โดยผลงานของ ดร.ณัฐกานต์ ได้รับความสนใจของผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 99 ครั้ง