นายภาณุ เสรีวิชยสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายภาณุ เสรีวิชยสวัสดิ์ นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน UMAP student Connection Online (USCO) ประจำปี 2553 ณ University of Seoul ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งนายภาณุเป็นนักศึกษาหนึ่งในสองคนของมหาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการประจำปีนี้

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 205 ครั้ง