นศ. ป.โท และ อาจารย์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. คว้ารางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมระดับนานาชาติ

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ตามที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่ สำนักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สภา วิจัยแห่งชาติ (วช) กระทรวงพลังงาน และ ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมนานาชาติ เพื่อฉลองครบรอบ 48 ปี “Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050 (SDSE 2008)” ระหว่างวันที่ 7- 9 เมษายน 2552 ที่โรงแรมมิเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย นานาชาติในสาขา พลังงาน วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมเสนอ ความก้าวหน้าของงานวิจัยและร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และแผนการวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อโลก อนาคต มีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกเข้าร่วมและบรรยายพิเศษ อาทิ Professor Hideki Shirakawa เจ้าของ รางวัลโนเบลสาขาเคมีปี 2000 เป็นต้น

ในการนี้นักวิจัยจาก มฟล. คือ Mr. Bram Hadiwijaya นศ. ป. โท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ และ ดร. พงษ์มณี ทองใบ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล) สร้างชื่อ คว้ารางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์จากผลงานวิจัยเรื่อง “Relationships between CO2 Assimilation, Dry Matter and Carbon Sequestration of Jatropha curcas L. “

Mr. Bram Hadiwijaya เป็นหนึ่งในนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชา วิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับทุนจากรัฐบาลอินโดนิเซียภายใต้โครงการ Double Degree Collaboration ระหว่าง Brawijaya University ประเทศอินโดนิเซีย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในสิ้นเดือนเมษายน ศกนี้

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 131 ครั้ง