ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" จากมูลนิธิโทเรเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 131 ครั้ง