นักศึกษาและคณาจารย์สาขาเคมีประยุกต์ ดูงานรายวิชา Industrial Visit

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Industrial Visit โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง เป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาที่จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต

ขอขอบคุณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่
บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด สาขาลำพูน
บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตรี้ จำกัด
ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้ทีมอาจารย์และนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นอย่างสูง

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 146 ครั้ง