สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจากคณาจารย์และบุคลากรของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและหารือเกี่ยวกับการจัดการบริหารสำนักวิชาและหลักสูตร เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โอกาสนี้คณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณาจารย์รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมา ณ โอกาสนี้

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 143 ครั้ง