นาย ธนัชพนธ์ ชวิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

นาย ธนัชพนธ์ ชวิวัฒน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้เดินทางไปศึกษาที่ University of Malaysia Sabah (UMS) ประเทศมาเลเซีย ภายใต้โครงการ AIMS เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ( 1 กันยายน 2561- 10 มกราคม 2562) การไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทำให้นายธนัชพนธ์ มีโอกาสได้เรียนรู้การใช้ชีวิต และการศึกษาในต่างแดน พร้อมทั้งประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร และยังมีโอกาสเพิ่มทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

เมื่อสอบถามถึงความประทับใจต่อการไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ นายธนัชพันธ์ กล่าวว่า ประทับใจในความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการมีมารยาทและสัมมาคาระวะของนักศึกษา UMS ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนมาก แต่ยังคงเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ขององค์กรได้เป็นอย่างดี สิ่งสำคัญที่ นายธนัชพนธ์ ต้องการบอกกล่าวคือ การได้ไปใช้ชีวิตในต่างแดนทำให้ตนเองได้เรียนรู้มากขี้น เช่น การใช้ชีวิต ผู้คนรอบตัว รวมถึงการรู้จักปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่ต่างออกไป สิ่งเหล่านี้คุ้มค่า เพราะช่วยให้มีมุมมองที่เปิดกว้าง และหลากหลายมากขึ้น และเมื่ออยู่ไกลบ้านทำให้มีโอกาสพัฒนาการจัดระบบชีวิตให้ตนเอง

Mr. Tanatpon Chaweewat, a Senior Student of Bioscience Program joined the exchanged student program under AIMs Project. He pursued his study at University of Malaysia Sabah (UMS), Malaysia for 1 semester (September 1 2018-January 10 2019). Being an exchanged student gave Mr. Tanatpon the opportunity to learn the way of life and educational system in foreign country including the experience in developing problem solving skills especially English communication skills. When asked about his impression staying in Malaysia, he said that he was impressed by the respectfulness, politeness, and having good discipline of students over there. Even though UMS has a lot of international students studying in many programs of study, the UMS still managed to maintain the uniqueness of the University’s tradition. The important message Mr. Tanapon would like to share was having opportunity to study abroad helped him learn to improve himself through the way of living his life in another country, people surrounding, and getting himself assimilate with foreign custom and tradition. These were very valuable because he could learn to organize his life, broaden and diversify his vision and ways of thinking.

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 160 ครั้ง