สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ จากภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

วันที่ 1 มีนาคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ จากภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Duplication and mutation for the adaptation in rice blast fungus to avoid detection by resistance protein” การจากบรรยายในครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้มากมาย อาทิ กลไกการเข้าทำลายของเชื้อรา และกลไกการต้านทานของพืช ฯลฯ

On 1st March 2019, the Program of Bioscience, School of Science was glad to have an invited speaker, Assoc.Dr.Chatchawan Jantasuriyarat, who gave a lecture on “Duplication and mutation for the adaptation in rice blast fungus to avoid detection by resistance protein”. From his talk, students and our staffs have learnt about the mechanisms of fungal infection in rice and the resistant mechanisms of plant on the infections.

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 261 ครั้ง