ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จาก School of Chemistry and Molecular Sciences, University of Wollongong, Australia

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ศาสตราจารย์อาคันตุกะ จาก School of Chemistry and Molecular Sciences, University of Wollongong, Australia
สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Stephen G Pyne อาจารย์จาก School of Chemistry and Molecular Sciences, University of Wollongong, Australia มาเป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะ ระหว่าง 14 - 28 มีนาคม 2562 โดย Prof. Dr. Stephen บรรยายในหัวข้อ Reactive intermediates ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ชั้นปี 3 และ Asymmetric Synthesis สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีประยุกต์ชั้นปี 4 นอกจากนี้แล้ว Prof. Dr. Stephen ยังให้คำปรึกษาในทำงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก และคณาจารย์สาขาวิชาเคมี ประจำสำนักวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ตลอดจนช่วยสร้างแนวคิดที่จะดำเนินการวิจัยที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการสร้างความเชื่อมโยงงานวิจัยในอนาคต

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 302 ครั้ง