นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ และชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

วันที่ 4 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ และชั้นปีที่ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งลงทะเบียนในรายวิชา Microbiology และ Industrial Microbiology ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จำกัด เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตซีอิ๊วญี่ปุ่นในระดับอุตสาหกรรม ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาในรายวิชา ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรม รวมถึงจุดประกายความคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน #BioMFU#YourFutureStartHere

Students in the courses Microbiology and Industrial Microbiology enjoyed an industrial visit at Northern Food Complex Co. LTD. on April 4, 2019 – learning on Japanese soy sauce production in an industrial scale, Quality Assurance in the industry. The Industrial visit is a part of our Bioscience and Biotechnology programs provided for our students to open their minds on how biotechnology can involve in their everyday life. #BioMFU #YourFutureStartHere

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 288 ครั้ง