สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงานของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรม แกรนด์วิสต้า เชียงราย

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 171 ครั้ง