นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา Orientation to Biotechnology ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านโพธนาราม

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชา Orientation to Biotechnology ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านโพธนาราม ซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ Zero Waste ในอ.แม่จัน จ.เชียงราย

โดยนักศึกษาได้เข้าชมการจัดการขยะในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสูญเปล่าน้อยที่สุด ขยะอินทรีย์ที่เป็น biomass ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นก๊าซหุงต้มด้วยการทำงานของจุลินทรีย์กลุ่มที่เจริญในสภาวะไร้ออกซิเจน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเปลี่ยน biomass ให้เป็น bioenergy นอกจากนี้ยังได้เข้าชมธนาคารขยะ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับซื้อขยะกลุ่มที่จัดการได้ยาก เช่น ขยะอิเล็กทรอนิคส์ ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ และขยะอันตรายต่าง ๆ แล้วจึงตบท้ายด้วยการเยี่ยมชมบ้านต้นแบบซึ่งมีการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดสรรพื้นที่ภายในบ้าน ทั้งการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักสวนครัว การมีบริเวณออกกำลังกายที่สร้างด้วยตัวเอง

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ ซึ่งได้เห็นถึงการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับชีวิตประจำวัน และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากพ่อหลวงศุภกิจ นวนพนัส และชาวบ้านที่น่ารักทุกท่าน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 348 ครั้ง