สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง E3A-514/5 โดยเป็นการพบปะกันระหว่าง คณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ยังได้มีการบรรยายความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ กาแฟ ในหัวข้อ ประเภทและขั้นตอนการผลิตกาแฟ ตลอดจนสาธิตการทำ Cupping ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านได้ลองชิมกาแฟประเภทต่างๆอีกด้วย

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 163 ครั้ง