กิจกรรม Chemistry Family Day 2018

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดกิจกรรม Chemistry Family Day 2018 ครั้งที่ 2 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง E3B-101 เวลา 17.00-20.00 น. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิต ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยมีพี่ๆนักศึกษาระดับบัณฑิตเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมความสนุก เมื่อจบกิจกรรมสานสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด ประธานสาขาเคมีประยุกต์กล่าวพิธีเปิดงาน และเริ่มรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 190 ครั้ง