การนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering (ICNNN 2018) ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ผศ.ดร.ณัฐ​กานต์​ สร้อย​กาบ​แก้ว​ อาจารย์​ประจำหลักสูตรนวัตกรรม​วัสดุ (Materials​ Innovation ​ Program) ผศ.ดร.ณัฐยา ต๊ะวิไชย อาจารย์​ประจำหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ (Materials​ Engineering​ Program) และ อ.​ณัฐวุฒิ​ ยอดสุวรรณ​ ​อาจารย์​ประจำหลักสูตรเทคโนโลยี​ชีวภาพ (Biotechnology Program) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Nanostructures, Nanomaterials and Nanoengineering (ICNNN 2018) ณ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26-29 ตุลาคม​2561 ในหัวข้องานวิจัย

1.Nanofibrillated Cellulose from Banana Pseudostem Reinforced Bagasse Paper Sheets

2.Micro/Nano Papers from Bagasse Pulp Reinforced by Bacterial Cellulose Nanofibers

3.Effect of Pineapple Leaf Nanofibers on Physical and Mechanical Properties of Bagasse Sheets

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 234 ครั้ง