Head of CEWT on TEDxBangkok’s Zero Waste Adventure

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

“Zero Waste” Adventure ของ TEDxBangkok ชวนคนเมืองมาร่วมฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และลงมือทำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการลดและคัดแยกขยะให้เหลือทิ้งน้อยที่สุดตามแนวคิด Walk the Talk โดยมีวิทยากร (Speakers) จากกลุ่มวิจัย CEWT มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่มีประสบการณ์นำความคิดไปสู่การปฏิบัติในการขับเคลื่อน Chiang Rai Zero Waste  และเจ้าของเพจลุงซาเล้งกับขยะที่หายไปที่นำความรู้จากการค้าของเก่ามาเผยแพร่ให้กับสาธารณะในวงกว้าง

วิทยากร อ.ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์เล่าเรื่องของแนวคิด Zero Waste ที่ต้องการนำพลังเข้าไปจัดการลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัดให้เหลือน้อยที่สุดพร้อมยกตัวอย่างจากประเทศสวีเดนและจากจังหวัดเชียงราย และคุณเปรม พฤกษ์ทยานนท์ได้เล่าประสบการณ์การทำเพจลุงซาเล้งกับขยะที่ขายไปพร้อมให้ข้อคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมุมมองเพื่อให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้คุ้มค่าที่สุด

ผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 6 ทีมเพื่อเล่นเกมส์จำลองสถานการณ์การคัดแยกขยะใน 6 สถานที่ได้แก่โรงเรียน ที่ทำงานคอนโด บ้านเดี่ยว ห้างสรรพสินค้าและงานอีเว้นท์โดยอ้างอิงจากประเภทขยะและถังขยะที่พบได้จริงในชีวิตประจำวันของคนเมืองจากนั้น จึงเป็นเวิร์คชอปการออกแบบจุดคัดแยกขยะใน 6 สถานที่นั้นใหม่เพื่อให้สามารถคัดแยกขยะได้ดีขึ้นโดยมีการทดสอบประสิทธิภาพด้วยเล่นเกมส์จำลองรอบทื่ 2 พบว่ามีโอกาสของการแยกขยะได้ถูกต้องสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

จากกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมได้ต้นแบบของจุดคัดแยกขยะที่จะนำไปใช้ในงาน Wrap-up Day ของ TEDxBangkok ในวันที่ 24 พ.ย. ที่ผู้เข้าร่วมของทั้ง 8 Adventures จะได้มาพบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 242 ครั้ง