สำนักวิชาวิทยาศาสตร์คว้า 4 รางวัล แห่งความภาคภูมิใจในงาน INNOVATION DAY 2021

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์คว้า 4 รางวัล แห่งความภาคภูมิใจในงาน INNOVATION DAY 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับมอบรางวัลจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ภายในงาน MFU Innovation Day 2021 Virtual Event ในพิธีเปิดงาน INNOVATION DAY 2021 วันที่ 22 ธันวาคม 2564

คณบดีได้กล่าวว่า "รางวัลนี้เป็นของสมาชิกสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ทุกท่านค่ะ"

นอกจากนี้ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และนักศึกษา ยังคว้ารางวัล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.Kevin Hyde

รางวัล MOST IMPACT RESEARCH PUBLICATION OF THE YEAR

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง

รางวัล MOST FILING OF THE YEAR ด้านการประดิษฐ์

นายอรรถพล ตลึงจิตร

รางวัล BEST ALUMNI ENTREPRENEUR OF THE YEAR

ประมวลภาพการรับรางวัลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในงานพิธีเปิด INNOVATION DAY 2021 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 196 ครั้ง