ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี จากการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กอบัว ไชยศิวามงคล ในโอกาสได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี จากการพิจารณารางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
#APCMFU
รายละเอียดการประกาศผลการพิจารณาทั้งหมด
nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 246 ครั้ง