ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนละมูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนละมูล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้รับทุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทถึง 4 ทุน
1. Stipendium Hungaricum Scholarship / Hungarian university of Agriculture and Life sciences, Hungary
2. RTG Fellowship and AIT Scholarship / Asian Institute of Technology, Thailand
3. Outstanding International Graduate Student Scholarship / National Taiwan University, Taiwan
4. NCKU Distinguished International Student Scholarship / National Cheng Kung University, Taiwan
น.ส.ธัญญารัตน์ อ่อนละมูล ได้ฝากข้อความเล็กๆเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาต่อให้น้องๆ
"Believe you can and you’re halfway there"
ไหนลองทายดูซิคะว่าพี่ธัญญารัตน์จะเลือกทุนไหน?

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 50 ครั้ง