โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน “การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน”

Category: sci-ข่าวเกี่ยวกับหลักสูตร

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.ธรากร มณีรัตน์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย เป็นวิทยากรในการอบรมปลูกพืชสมุนไพรสร้างรายได้ ในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน “การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน” ให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

การบรรยายดังกล่าวเป็นการบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพร โดยเฉพาะ “ฟ้าทะลายโจร” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชน ช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงาน สร้างอาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน

ภาพจาก : https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1754449/...

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 236 ครั้ง