ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการขยะและของเสียอันตราย
(Waste and Hazardous Waste Management) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 275 ครั้ง