ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTECHNOLOGY)

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา ค้ากำยาน อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
(BIOTECHNOLOGY) ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

 

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 91 ครั้ง