การบรรยายในหัวข้อ "Multifunctional Polymer Nanocomposites: from Fundamentals to Potential Applications" โดย Dr.Han Zhang และ Dr.Emiliano Bilotti จาก Queen Mary University of London

Category: sci-ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "Multifunctional Polymer Nanocomposites: from Fundamentals to Potential Applications" โดย Dr.Han Zhang และ Dr.Emiliano Bilotti จาก Queen Mary University of London ในวันที่ 26 - 27 เมษายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom
สามารถเข้าร่วมโดยการสแกน QR Code ได้เลยค่ะ

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 48 ครั้ง