มฟล. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านเคมีโดดเด่น เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ โดยการจัดอันดับของ Scimago Institutions Ranking 2021

Category: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

มฟล. ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีผลงานด้านเคมีโดดเด่น เป็นลำดับที่ 5 ของประเทศ โดยการจัดอันดับของ Scimago Institutions Ranking 2021

เคมี มีดี มาเรียนเคมี มฟล.
Design Your Future, Start Today
#APCMFU

www.scimagoir.com/rankings.php

| writer Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 120 ครั้ง