ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)  อนุสาขาวิชาวิทยาเชื้อรา (Mycology)
ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 51 ครั้ง