ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Polymer Sciences) (รหัส 0165) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 63 ครั้ง