ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

  • สาขาเคมีประยุกต์ นายเจตทนง คุ้มทอง
  • เทคโนโลยีชีวภาพ นางสาวภัคธีมา จิตวิบูลย์
  • วิศวกรรมวัสดุ MR.KAUNG HTET AUNG

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 46 ครั้ง