ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมฤดี นิลทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์ (Genetics) อนุสาขาวิชาพันธุศาสตร์พืช (Plant Genetics)
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง