ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการขยะและของเสียอันตราย (Waste and Hazardous Waste Management)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาการจัดการขยะและของเสียอันตราย
(Waste and Hazardous Waste Management) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 158 ครั้ง