ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวัสดุศาสตร์ (Material Sciences)

หมวดหมู่ข่าว: sci-ข่าวความภาคภูมิใจ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรธิดา โกษาแสง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวัสดุศาสตร์
(Material Sciences) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

| ผู้เขียนข่าว Praifon Noppawong | อ่านข่าวทั้งหมด 72 ครั้ง