ติดต่อสำนักวิชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์:053-916775
โทรสาร: 053-916776
อีเมล: science@mfu.ac.th